KOD: 
Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka. (Hugo Steinhaus)